Termeni si conditii

1. DATE DE IDENTIFICARE

S.C. GLIGA COMPANIES S.A. REGHIN este societatea care administrează domeniul www.gliga.ro și subdomeniile acestuia (numit în continuare "SITE").

S.C. GLIGA COMPANIES  S.A denumită în continuare “Gliga Instrumente”, având sediul în municipilul Reghin, Str. Pandurilor Nr. 120,  județul Mureș, cod de înregistrare fiscală RO 12871741, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/197/2000. 


2. DEFINIȚII TERMENI

PRODUSE: orice produs, inclusiv documentele menționate în COMANDĂ, care urmează a fi furnizate de către Gliga Instrumente, CLIENTULUI ca urmare a încheierii CONTRACTULUI.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la CONTINUT-ul SITE-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Gliga Instrumente (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Gliga Instrumente și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CLIENT: persoana fizică sau juridică sau orice entitate juridică care își face un CONT pe SITE și efectuează o COMANDĂ.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, prin care CLIENTUL transmite Gliga Instrumente intenția sa de a achiziționa PRODUSE  de pe SITE. Rezervarea unui PRODUS accesând SITE-ul nu reprezintă o COMANDĂ.

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată, prin care Gliga Instrumente este de acord să livreze CLIENTULUI PRODUSE, iar CLIENTUL este de acord să efectueze plata acestora.

TRANZACȚIE:  încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui PRODUS de către Gliga Instrumente CLIENTULUI, indiferent de modalitatea de livrare.

NEWSLETTER: - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail sau SMS), asupra PRODUSELOR  și/sau promoțiilor desfășurate de către Gliga Instrumente într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Gliga Instrumente cu referire la informațiile conținute de acesta.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Gliga Instrumente.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească regulat și cu atentie termenii si condițiile de utilizare următoare, Gliga Instrumente rezervându-și dreptul de a schimba termenii si condițiile fără o notificare prealabilă.


2. POLITICA DE VÂNZĂRI ONLINE

Toate informațiile folosite pentru descrierea PRODUSELOR disponibile pe SITE (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Gliga Instrumente, unele dintre acestea  fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.


Accesul în vederea efectuării unei COMENZII ii este permis oricărui CLIENT/UTILIZATOR, dar în unele cazuri din motive justificate Gliga Instrumente își rezervă dreptul de a restricționa accesul CLIENTULUI/UTILIZATORULUI în vederea efectuării unei COMENZI și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității CLIENTULUI/UTILIZATORULUI pe SITE, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Gliga Instrumente. În oricare dintre aceste cazuri, CLIENTUL/UTILIZATORUL se poate adresa Gliga Instrumente, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.


Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Gliga Instrumente își derulează operațiunile pe SITE.

Gliga Instrumente nu considera în nici un moment o COMANDA neconfirmata de către Gliga Instrumente ca având valoarea unui CONTRACT.

Notificarea primită de către CLIENT, imediat după efectuarea COMENZII are rol de informare și nu reprezintă confirmarea COMENZII. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.


3. COMANDA

CLIENTUL/UTILIZATORUL poate efectua COMENZI pe SITE, prin adăugarea PRODUSELOR dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza COMANDA efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate la plasarea comenzii.

 Odată adăugat în coșul de cumpărături, un PRODUS este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui PRODUS/SERVICIU în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării COMENZII, nu atrage după sine înregistrarea COMENZII, implicit nici rezervarea automata a PRODUSULUI/SERVICIULUI.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării COMENZII.

Prin finalizarea COMENZII, CLIENTUL consimte ca Gliga Instrumente poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Gliga Instrumente, în orice situație în care este necesară contactarea CLIENTULUI.

Gliga Instrumente poate anula COMANDA efectuată de către CLIENT, în urma unei notificări prealabile adresate CLIENTULUI, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese dacă datele furnizate de către CLIENT, pe SITE sunt incomplete, și/sau incorecte.


COMENZILE se primesc și prin metodele de contact puse la dispoziție pe SITE.
COMENZILE se onorează în limita stocului disponibil sau la comandă.

4. PREȚUL PRODUSELOR

Toate prețurile prezentate pe SITE sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

Gliga Instrumente își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile , fără o notificare prealabilă.

Datorită diversității și volumului mare de produse, în ciuda celor mai bune eforturi, există șansa ca un anumit număr infim de produse din catalogul nostru să nu afișeze prețul corect. În cazul în care un articol este vândut la un preț incorect, vom face tot ce ne stă în putință ( în limita posibilităților tehnice )  de a vă contacta înainte pentru a vă oferii informații cu privire la prețul corect sau  vom anula comanda, caz în care veți fi notificat.


5. MODALITATEA DE LIVRARE

PRODUSUL va fi livrat CLIENTULUI în sistem de curierat către CLIENT sau poate fi ridicat din  magazinul Gliga Instrumente,  în funcție de opțiunea CLIENTULUI.

Gliga Instrumente va asigura ambalarea corespunzătoare a PRODUSELOR și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Gliga Instrumente va efectua livrarea PRODUSELOR doar pe teritoriul României.

În cazul în care nu poate executa CONTRACTUL din cauză că PRODUSUL nu este disponibil, Gliga Instrumente va informa CLIENTUL despre această situație. Gliga Instrumente poate livra CLIENTULUI un PRODUS similar având același preț, în situația în care PRODUSUL solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul CLIENTULUI.


Detaliile de livrare a PRODUSELOR incluzând, dar ne limitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea Gliga Instrumente, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.


6. MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare COMANDĂ. Gliga Instrumente va emite către CLIENT o factura-pro formă pentru PRODUSELE  ce urmează a fi livrate, obligația CLIENTULUI fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

CLIENTULUI ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele existente în CONT.

În cazul în care un PRODUS comandat de către CLIENT este achitat și nu poate fi livrat de către Gliga Instrumente, acesta din urmă va informa CLIENTUL asupra acestui fapt și va returna în contul CLIENTULUI contravaloarea PRODUSULUI , în termen de maxim 30 (treizeci) zile de la data la care Gliga Instrumente a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care CLIENTUL și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din CONTRACT.


7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

În afară de cazul în care este agreat de către Gliga Instrumente și CLIENT diferit, proprietatea asupra PRODUSELOR va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea CLIENTULUI în locația indicată în COMANDĂ (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate în magazinul Gliga Instrumente).


8. DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit legislației în vigoare, CLIENTUL persoana fizică își poate exercita dreptul de retragere din CONTRACT în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a PRODUSELOR.

În cazul în care CLIENTUL (persoana fizică) solicită retragerea din CONTRACT în cadrul termenului legal, în cazul în care COMANDA este achitată, Gliga Instrumente va rambursa suma în maxim 30 (treizeci) de zile de la data informării Gliga Instrumente de către CLIENTUL persoana fizică asupra deciziei sale de retragere din CONTRACT.


Suma va fi returnată după cum urmează:

 1. Pentru COMENZILE achitate prin Transfer Bancar: prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.
 2. Pentru COMENZILE achitate ramburs: prin virament bancar      
Gliga Instrumente va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea PRODUSELOR vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși PRODUSELE (se va lua data cea mai recentă).

Gliga Instrumente își rezerva dreptul de a diminua sumele rambursate CLIENTULUI persoana fizică cu valoarea care rezultă din manipularea PRODUSELOR,  altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționalității PRODUSELOR.


Sunt exceptate de la dreptul de retragere din CONTRACT, PRODUSELE executate la comanda și/sau după specificațiile prezentate de CLIENT sau personalizate în funcție de opțiunea clientului.

  

9. PUBLICITATE

În momentul în care, CLIENTUL își creează un CONT pe SITE, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de NEWSLETTER. Opțiunea cu privire la acordul exprimat de către CLIENT, poate fi modificată în orice moment.

Renunțarea la primirea NEWSLETTER-lor de către CLIENT sau UTILIZATOR se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricărui NEWSLETTER.

Renunțarea la primirea Newsletter-ul nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.


11. INFORMAȚII LEGALE


11.1  RĂSPUNDERE Gliga Instrumente

Gliga Instrumente nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Gliga Instrumente a oricărei din obligațiile sale conform COMENZII și pentru daune care rezulta din utilizarea PRODUSELOR după livrare și în special pentru pierderea sau deteriorarea acestora.

11.2. GARANȚII

Toate PRODUSELE beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare. Lipsa certificatului de garanție al PRODUSULUI trebuie semnalat în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția p PRODUSULUI prin una din metodele de contact puse la dispoziție pe SITE. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Reclamațiile privind deficiențe ale PRODUSULUI/PRODUSELOR achiziționate pot fi făcute accesând formularul de contact de pe SITE.

CLIENTUL, are obligația sa ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse în certificatul de garanție, în caz contrar existând riscul de a pierde garanția PRODUSULUI.


Garanția se acordă numai PRODUSULUI finit, fără accesorii.

Dacă în perioada de garanție, PRODUSUL cumpărat de Dvs. se dovedește a fi defect, din motive de proiectare, execuție sau vicii ascunse, el va fi reparat - adus la conformitate, gratuit, în termenul prevăzut de lege, cu respectarea anumitor condiții:

 1. PRODUSUL să fi fost cumpărat de pe SITE-ul nostru, să fie folosit numai în scopul pentru care a fost conceput, respectându-se instrucțiunile producătorului din instrucțiunile de utilizare.
 2. Pentru acordarea garanției sunt necesare: documentul de plata (factura), certificatul de garanție completat corect și PRODUSUL defect, a cărui serie trebuie sa fie integrală, identificabilă și nealterată. Pierderea documentelor originale (certificat de garanție, factura și/sau bon fiscal) duce la pierderea garanției.
 3. Garanția își pierde valabilitatea dacă PRODUSUL s-a defectat datorită expunerii la fenomene naturale, datorită incendiilor, accidentelor, neglijenței de utilizare, modificări sau adaptări necorespunzătoare.
 4. Nu sunt acoperite de garanție următoarele:
 • uzarea și tocirea normala a prăgușului, corzilor, cheilor de acordare.
 • deteriorarea finisajelor - crăpături, despicături, deformări ale lemnului, ca urmare a schimbărilor de temperatură sau de umiditate, expunerii la soare, sau a contactului cu focul, umezeala, săruri și acizi rezultați din transpirația corpului.
 • deteriorarea, coroziunea sau ruginirea mecanismelor metalice, ca urmare a umidității, aerului sărat sau expunerii la săruri și acizi rezultați din transpirația corpului.

        5. Nu sunt acoperite de garanție produsele asupra cărora au intervenit  pentru reparații persoane neautorizate și dacă s-au folosit piese de schimb neautorizate de firma noastră.

.


11.3 POLITICA DE RETURNARE A PRODUSELOR

Termenul de returnare este de 14 zile de la primirea produsului în următoarele condiții:

 • în limita termenului dat mai sus trebuie trimisă o notificare scrisă în acest sens prin email folosind formularul de contact.
 • PRODUSELE returnate să nu prezinte urme de folosire, să fie în stare perfecta de funcționare și accesoriile în stare perfectă.
 • PRODUSUL trebuie să fie însoțit de factura și alte acte primite în original.
 • Gliga Instrumente va returna clientului contravaloarea produsului în termen de 30 de zile de la data recepționării retur. Detaliile modalității de returnare vor fi stabilite după acceptarea produselor în returnare.

Dacă PRODUSUL este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand sau, la opțiunea clientului, ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Cheltuielile de returnare sunt suportate de către client.


11.4. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.


11.5. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Gliga Instrumente și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești române competente din Municipiul Reghin, județul Mureș.

11.6 DISFUNCȚIONALITĂȚI ALE SITE-ULUI

Gliga Instrumente  își rezervă dreptul de a dezactiva paginile web și a întrerupe activitatea magazinului on-line din motive tehnice, de mentenanța și întreținere fără o notificare prealabilă.

Totodată, nu vom fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune, directe, indirecte sau contextuale , care apar drept consecință sau au legătura cu utilizarea și functionalitățile site-ului. În plus, în măsura permisă de legislația în vigoare, noi (inclusiv, filialele, afiliații, partenerii, agenții, directorii și angajații) nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune sau pierderi (inclusiv, dar fară a se limita la: pierderi de bani, reputație, profit, sau alte pierderi intangibile sau orice daune speciale, indirecte, sau contextuale) care rezultă direct sau indirect din:


 • Utilizarea eronată a paginilor web și/sau serviciile noastre.
 • preturile afișate, transport sau alte servicii.
 • întârzieri sau întreruperi ale SITE-ului.
 • viruși sau alte programe malware obținute prin accesarea sau conectarea la SITE-ul nostru.
 • erori, bug-uri sau inexactități de orice fel în serviciile noastre, informații sau produse.
 • deteriorarea dispozitivului hardware de la utilizarea oricărora dintre serviciile noastre.
 • conținutul, acțiunile sau inacțiunile unor terțe părți.


11.7 DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul SITE-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe SITE, sunt proprietatea exclusiva a Gliga Instrumente, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).


CLIENTULUI/UTILIZATORULUI nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea ai/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui CONȚINUT în orice alt context decât cel original intenționat de Gliga Instrumente, includerea oricărui CONȚINUT în afara SITE-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Gliga Instrumente asupra CONȚINUTULUI precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea CONȚINUTULUI, decât cu acordul scris expres al Gliga Instrumente.


Orice CONȚINUT la care CLIENTUL/ UTILIZATORUL are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care CONȚINUTUL nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Gliga Instrumente ai acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Gliga Instrumente cu referire la acel CONȚINUT.


12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Gliga Instrumente are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENȚII săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Termeni și Condiții  ale prezentului SITE ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe SITE sau efectuarea unei COMENZI ai completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENȚII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse în baza de date a Gliga Instrumente și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate și utilizate pentru:

 • activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare etc.)
 • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbai în site, administrare, etc);
 • statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii SITE-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
 • pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale SITE-ului;
 • cercetări de piață;
 • urmărirea datelor de vânzări.

Gliga Instrumente respectă cu strictețe confidențialitatea

Gliga Instrumente poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. Aceste informații pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENȚII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul S.C. GLIGA COMPANIES S.A. REGHIN.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. GLIGA COMPANIES S.A. REGHIN, Str.Pandurilor Nr.120, județul Mureș,  UTILIZATORII/CLIENȚII  își pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să intervină asupra datelor transmise;

- să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca Gliga Instrumente să colecteze informații cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENȚI. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit, IP și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, Gliga Instrumente  va putea stoca anumite informații despre UTILIZATOR/CLIENT. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajuta Gliga Instrumente să construiască un SITE, care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENȚILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fesier. Gliga Instrumente recomandă UTILIZATORULUI / CLIENTULUI să consulte instrucțiunile browser-ului său, fișierul de ajutor, pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.


DISPOZIȚII FINALE

Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.